Rodinné bývanie v Šamoríne, časť Kráľovianky.

Dejiny

Kráľovianky sú starou zemianskou osadou. V dokumentoch sa uvádzajú ako Nobilis de Királyfia čiže Zemianske Kráľovianky. Osada mala aj pečať a erb. V erbe je zobrazený lev držiaci meč pravou, kosák ľavou labou. Na hornej časti štítu je zobrazená koruna sv. Štefana. V strede obce sa nachádza renesančná kúria postavená v roku 1610.

 

Súčasnosť

Kráľovianky (maď. Királyfia) je jedna z piatich mestských častí Šamorína (okres Dunajská Streda) s poštovým smerovým číslom 931 01. Ide o malú obec, vzdialenú 4 km od centra Šamorína. Tvorí ju 12 domov a záhradkárska osada s chatkami. Od hlavného mesta Bratislavy sú vzdialené 25 km.

V blízkosti obce je priehrada Hrušov na rieke Dunaj. Na priehrade je stredisko vodných športov a po korune hrádze vedie aj medzinárodná cyklotrasa Viedeň-Bratislava-Budapešť. Neďaleko obce Kráľovianky je golfové ihrisko. V blízkosti je kompa, ktorou sa možno preplaviť cez vodnú nádrž do chránených dunajských ramien, s množstvom vtáctva a vegetácie lužného lesa.

 

https://www.embed-map.com